معماری

اسامی اصیل دختر ایرانی با حرف میم

اسم دختر ایرانی با حرف ل ، م

اسامی دخترانه

لبینا: نام یکی از قسمتهای موسیقی کهن ایران لیدا: مهسان – مهسیما – مهسو- مهرشید لادن : نام گلی است لاله : نام گلی است لاله رو : از نام های برگزیده لاله گون : از نام های برگزیده لاله وش : از نام های برگزیده لبخند : احساس شادی بر لبان لَچَک : دستمال سه گوش لیو : خورشید، …

ادامه نوشته »