معماری

استخدام در بیمارستان

کمبود نیروی انسانی ماما در زایشگاه‌ها

زایمان زودرس

 اعضای انجمن مامایی در دیدار شب گذشته خود با معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بر موضوعاتی مانند ضرورت بهره گیری از ظرفیت ماماها به منظور تحقق سیاست‌های جمعیتی و آموزش متمرکز نیروهای مامایی و توجه به جایگاه رشته مامایی تاکید کردند. به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا ، دکتر ناهید خداکرمی رئیس انجمن مامایی ایران …

ادامه نوشته »