پارسیان لب

استرس باروری

از آنجائی كه یكی از دلایل باردار نشدن استرس است،یوگا با اثری كه بر كم كردن فشار های روحی و روانی دازد ،می تواند...
error: Content is protected !!