معماری

استرس باروری

یوگا به باردار شدن كمك می كند

یوگا

از آنجائی كه یكی از دلایل باردار نشدن استرس است،یوگا با اثری كه بر كم كردن فشار های روحی و روانی دازد ،می تواند به باردار شدن كمك كند. بررسی هائی كه بر روی خانم های نا بارور انجام شده نشان داده است كه شركت در  تمرین های كاهش دهنده استرس ،ورزش هائی مانند یوگا برای ریلكس شدن روح وجسم و یا …

ادامه نوشته »