معماری

استنوآرتريت در استخوانهاي دست

آسيب در ورزش هاي رزمي

آسیب در ورزش های رزمی

ضربه به بيضه در ورزشكار رزمي,شايعترين آسيب هاي ناحيه سرو گردن در ورزشكار رزمي,نحوة آسيب ديدگي زانو در ورزش هاي رزمي و …   استفاده از پوشش هاي محافظتي نقش موثري در كاهش ميزان بروز صدمات ايفا ميكند. اين پوشش ها براي ساعد ، دست ها ، قفسه سينه ، گونه ها و پا در دسترس هستند. حتي محافظ دهاني براي …

ادامه نوشته »