پارسیان لب

اسفناج

برخي افراد مي‌گويند مخلوط کردن اسفناج و ماست باعث از دست رفتن آهن موجود در اسفناج مي‌شود زيرا تداخلي بين جذب کلسيم و آهن...
error: Content is protected !!