معماری

اسم دختر با حرف س

اسم دختر ایرانی با حرف س

اسامی دخترانه

ساغر : جام و پیمانه ساحل : از نام های برگزیده سارا : از نام های برگزیده سالمه : سالومه سالومه : حساب سال و ماه ساویس : با ارزش، گرانمایه سایه : از نام های برگزیده سپیتا : سفیدترین و پاکترین سپیته : سپید و درخشان سپیده : آغاز بامداد ستاره : اختر،کوکب ستی : بانو، خانم، کلمه احترام …

ادامه نوشته »