معماری

اسپاتی فیلوم

روش نگهداری گل اسپاتی فیلوم

  گل اسپاتی فیلوم  –  SPATHER FLOWER SPATHIPHYLLUM WALLISII : نام علمی   ARACEAE  – گلشیپوریان : خانواده آمریکای مرکزی : بومی منطقه برگ قاشقی , گل چمچه ای , Peace lily , White sails : نام های دیگر         گل اسپاتی فیلوم: اسم علمی این گیاه Spathiphyllum wallisii ، از خانواده Araceae می باشد. این جنس …

ادامه نوشته »