معماری

اسید اوریک

آزمایش اسید اوریک خون (نرمال،پائین بودن،عوارض بالا بودن)

آزمایش اسید اوریک خون و نقرس

اگر اسید اوریک خون پایین باشد،بالا بودن uric acid،آزمایش اسید اوریک و شرایط لازم،بیماری نقرس.شرح کامل آزمایش اسید اوریک را در اینجا بخوانید.اسید اوریک به دلیل شکست نرمال سلول ها و از غذایی که می خورید،بوجود می آید.اوریک اسید ترکیبی نیتروژن دار و محصول تجزیه پورین (واحد ساختمانی اسیدداکسی ریبونوکلئیک) می باشد. ۷۵% اوریک اسید توسط کلیه و ۲۵% آن …

ادامه نوشته »

نرمال رنج اسید اوریک

اسید اوریک

مقادیر طبیعی اسید اوریک در زنان و مردان به صورت زیر می باشد. سطح اسید اوریک سرم بر حسب جنس و سن تغییر می کند.به طور کلی سطح سرمی اسید اوریک در مردان بالاتر از زنان می باشد.با افزایش سن،میزان اورات ها در مردان ثابت مانده و یا کاهش می یابد،در حالیکه در زنان پس از یائسگی بالا می رود. …

ادامه نوشته »