پارسیان لب

اس ام اس روز مادر 2015

در زیباترین واژه بر لبان آدمی واژه مادر است. زیباترین خطاب مادر جان است. مادر واژه ایست سرشار از امید و عشق. واژه ای...
error: Content is protected !!