پارسیان لب

اشوريا

اشوريا  -  MAUNA LOA ECHEVERIA GIBBIFLORA : نام علمی   CRASSULACEAE  - سدوم‌ها : خانواده مکزیک و هاوایی : بومی منطقه اچوريا,آشوريا : نام های دیگر   اشوريا: Mauna Loa یک آتشفشان فعال در...
error: Content is protected !!