پارسیان لب

اطفال و ویتامین D

ازمایش ویتامین D ویتامین D برای داشتن استخوان هایی قوی، بسیار مهم است از دوران کودکی تا پیری . کمک می کند تا بدن کلسیم...
error: Content is protected !!