معماری

اطلس پارازیت شناسی

اطلس و چرخه شناسی انگل و تک یاخته

اطلس انگل شناسی

اطلس رنگی انگل شناسی،تصاویر و عکسهایی از انگل ها و کرم ها و تک یاخته ها،دانلود اطلس انگل شناسی Atlas Of human Parasitology در زیر دو فایل از دو اطلس متفاوت انگل شناسی برای دانلود قرار داده شده است. قمیت هر فایل 1000 تومان اطلس و چرخه انگل ها اطلس انگل شناسی

ادامه نوشته »