پارسیان لب

اعصاب پاراسمپاتیک

آیا می دانید تزریق بوتاکس، بهترین و موثرترین درمان برای تعریق زیر بغل می باشد؟ تعریق یک راه فیزیولوژیک طبیعی برای تنظیم درجه حرارت بدن...
error: Content is protected !!