پارسیان لب

افتادگی پلک در اثر بوتاکس

افتادگی پلک یا پتوز یعنی پایین آمدن لبه پلک فوقانی نسبت به مردمک چشم که ممکن است در اثر وارد شدن ضربه، ابتلا به...
error: Content is protected !!