پارسیان لب

افوربیا تیروکالی

افوربیا تیروکالی  -  FINGER TREE EUPHORBIA TIRUCALLI : نام علمی   EUPHORBIACEAE  - افوربیاسه : خانواده شمال شرقی ، مرکز و جنوب آفریقا و شبه جزیره عربستان : بومی منطقه Finger...
error: Content is protected !!