معماری

التهاب پستان

التهاب پستان دام های شیرده

التهاب پستان گاو

) التهاب پستان چیست ؟ ( Mastitis ) بطور عمومی در علم آسیب شناسی تعریف التهاب چنین است : به مجموعه واکنشهای دفاعی و حفاظتی بدن که در مقابله با عاملین التهاب ( کل وقایع و فعل و انفعالات بافت همبند رگهای خونی و سلولهای محل وقوع التهاب ) بروز میکند التهاب اطلاق میگردد. نقش اساسی را در بروز التهاب …

ادامه نوشته »