پارسیان لب

الپرازولام

زاناکس (Xanax) اسم علمی آلپرازولام، دارویی است که برای اضطراب و اختلالات عصبی توسط پزشک تجویز می‮شود.‬‬‬‬‬ این دارو برای اختلال اضطراب فراگیر (GAD)، اضطراب...
error: Content is protected !!