پارسیان لب

انتخاب کردن طالبی

  طالبی (نام علمی: 'cucumis melo') را در جنوب آمریکا و در تجارت غالباً بنام کانتالوپ می‌شناسند. عقیده بر این است که مبدا آن هندوستان...
error: Content is protected !!