پارسیان لب

اندازه نرمال دور شکم

اگر دور کمرتان بیشتر از ۹۴ سانتی‌متر باشد، جانتان در خطر است.اندازه نرمال دور شکم،مناسب ترین اندازه دور کمر برای مردان،اندازه دور کمر نرمال، اندازه...
error: Content is protected !!