پارسیان لب

انواع لنفوم

لنفوم ، سرطان لنفوسیت‌هاست. لنفوسیت‌ها نوع خاصی از گلبول‌های سفید خون (WBC) هستند که از یک یا چند غده لنفاوی منشاء می‌گیرند. این سلول‌ها...
error: Content is protected !!