پارسیان لب

اولین غدا برای توله سگ

قبل از انتخاب هر نوع غذا برای حیوان ، باید از پاکیزه بودن آن اطمینان کافی حاصل کنید . چون آب و غذای آلوده...
error: Content is protected !!