معماری

بارداری شیمیایی

تشخیص و درمان بارداری شیمیایی

بارداری شیمیایی

بارداری شیمیایی نامی برای تشریح یک سقط جنین زود هنگامی است که طی 5 هفته نخستین بارداری اتفاق می افتد نشانه های بارداری شیمیایی بارداری شیمیایی نامی برای تشریح یک سقط جنین زود هنگامی است که طی 5 هفته نخستین بارداری اتفاق می افتد. بارداری شیمیایی اتفاقی نسبتاً معمولی است. چنین پنداشته می شود که حدود نیمی از همگی بارداری …

ادامه نوشته »