معماری

باغچه های کوچک

این باغچه‌های بانمک و دوست‌داشتنی!

17

این باغچه‌های بانمک و دوست‌داشتنی!   مدآنلاین: گل‌ها و گیاهان نمایی زیبا در هر خانه ایجاد می‌کنند،  بخصوص هنگامی که در بخش باغ و باغچه حیاط  کاشته می‌شوند، اما در صورت نداشتن وقت  و جای کافی برای کاشت گیاهان چه می‌توان کرد؟ نگران نباشید، شما می‌توانید باغچه‌ای کوچک و بانمک در خانه خود داشته باشید. قفط کافی‌ست به این نمونه‌هایی …

ادامه نوشته »