معماری

بافت پارانشیم

بافت شناسی در گیاهان

بافت شناسی گیاهان

بافت پارانشیم,بافت اسکلرانشیم,بافت مریستمی,بافت گیاهی چیست,بافت کلانشیم,بافت کلانشیم و اسکلرانشیم,سلول های بنیادی گیاهان,انواع بافت پارانشیم.بافت شناسی در گیاهان.بافت شناسی گیاهی تاریخی دیرینه دارد و با کوشش دانشمندان مثل مالپیگی و گرو ، ابتدا در اواسط قرن هفدهم بنیانگذاری شد. گرو توانست تصاویر دقیقی ار بافتهای گیاهی را کشف کند که هم اکنون نیز استفاده می‌شود. مفاهیم پایه بافتهای گیاهی بسیار …

ادامه نوشته »

گزارش کارهای فیزیولوژی،آزمایشگاه

گزارش کار های زیست جانوری فیزیولوژِی (فیزیولوژی جانوری) گزارشکار فشار خون چکیده: فشار خون، نیروی است حاصل از انقباض بطن چپ قلب که به خون و در نتیجهء پمپاژ به دیوارهء شریان وارد می­شود. این فشار به صورت یک کسر بیان می­شود که صورت آن فشار سیستولی و مخرج آن فشار دیاستولی است. فشار سیستولی حداکثر فشار ایجاد شده است …

ادامه نوشته »