معماری

برای تقویت تخمک و تنظیم هورمون چه بخوریم؟

تقویت تخمک با گیاهان دارویی (افزایش قدرت بارداری با طب سنتی)

تقویت تخمک در بارداری

چگونه تخمک خود را قوی کنید؟برای تقویت تخمک و تنظیم هورمون چه بخوریم؟داروهایی گیاهی برای افزایش قدرت بارداری،در زیر گیاهان دارویی برای افزایش تقویت تخمک و قدرت بارداری ذکر شده است: راه های افزایش تقویت تخمک با گیاهان دارویی پنج انگشت با نام علمی Vitex agnus castus درخت زیبایی با ارتفاع ۵/۱ متر است و به دلیل اینکه برگ های …

ادامه نوشته »