معماری

بررسی‌ آزمایشگاهی کمبود فاکتور سیزده

روش‌های آزمایشگاهی و استانداردهای بین‌المللی در تشخیص اختلالات انعقادی

ازمایش

روش‌های آزمایشگاهی و استانداردهای بین‌المللی در تشخیص اختلالات انعقادی رویکرد عملی در تشخیص آزمایشگاهی و ملکولی کمبود فاکتور سیزده بررسی‌ آزمایشگاهی کمبود فاکتور سیزده سطح آنتی‌ژنی فاکتور سیزده در ضدانعقادهای مختلف مانند هپارین، سیترات و یا [1]EDTA تقریباً یکسان است. سطح سرمی فاکتور سیزده پایین‌تر از سطح پلاسمایی آن است که دلیل این تفاوت، کاهش زیرواحد A فاکتور سیزده (FXIII-A) …

ادامه نوشته »