پارسیان لب

بررسی ضایعات مفصل شانه

شانه ساختار پیچیده ایست که موجب اتصال اندام فوقانی به تنه می‌شود. گرچه از شانه به عنوان یک مفصل یاد می‌کنند، ساختمان آن در...
error: Content is protected !!