پارسیان لب

برنامه طناب زدن

طناب بزن، سالم بمان، لاغر شودر کودکی طناب‌بازی کرده‌اید؟ طناب‌بازی، ورزشی ساده است که در آن افراد از روی طناب می‌پرند. در طناب‌بازی یک...
error: Content is protected !!