معماری

برنامه غذایی

تغذیه ورزشی مناسب ورزشکاران (خوردنی و نخوردنی،نوشیدنی)

ورزشکاران و بدنسازان چی بخورند؟

تغذیه درورزشکاران،رژیم غذایی یک ورزشکار باید در یک مطلب اساسی با رژیم غذایی فرد عادی تفاوت داشته باشد .ورزشکاران علاوه بر احتیاجات زندگی روزمره ، نیاز به سوخت برای تمرین و مسابقه دارند غذا سوخت لازم برای ورزشکاران را تأمین می کند ولی اغلب ورزشکاران از سوختی که در مخازن خود میریزند غافلند .پروتئین ، چربی و کربو هیدراتها سوخت …

ادامه نوشته »