پارسیان لب

برونلا و نعناي چمني

* نام‌های دیگر آن برونلا و نعنای چمنی و اسطوخودوس می‌باشد باید گفت که این گیاه را نباید با اسطوخودوس که نامش لاوند است...
error: Content is protected !!