معماری

بریدگی در کودکان

بریدگی و زخم در کودکان

بریدگی در کودکان

  دست‌هایتان را خوب بشویید، سپس محل جراحت را بررسی كنید. اگر زخم خونریزی دارد، با یك باند یا حوله تمیز روی آن به طور مستقیم فشار بیاورید تا بند بیاید. (اگر پس از ده دقیقه فشار مستقیم خونریزی بند نیامد، كودك خود را به اورژانس برسانید.) پس از توقف خونریزی، بررسی كنید كه آیا شیشه، آشغال یا هرگونه جسم …

ادامه نوشته »