پارسیان لب

برینتلیکس (Brintellix)

انواع داروهای ضد افسردگی و عوارض مصرف داروی ضد افسردگی داروهای ضد افسردگی  که به طور معمول تجویز میشوند عبارتند از:   پروزاک کلکسا (Celexa) لاووکس (Luvox) زولفت(Zoloft) پاکسیل (Paxil) لکساپرو (Lexapro) ویبراید...
error: Content is protected !!