پارسیان لب

بهترین تلویزیون

صفحه کریستال مایع که به انگلیسی می شود : Liquid Crystal Display یا همان (LCD). که از یک صفحه کریستال مایع به منظور نمایش...
error: Content is protected !!