پارسیان لب

بهترین درجه حرارت آب برای سالمندان چیست؟

حتما شنیده‌اید که پدر یا مادرتان با تعجب از خشک شدن پوست دست و صورت خود حرف می‌زنند و می‌گویند در جوانی هرگز مجبور...
error: Content is protected !!