پارسیان لب

بهترین نوع ایمپلنت

جدیدترین و بهترین روش جایگزینی می باشد.ایمپلنت دندانی از فلز تیتانیوم است که اغلب به شکل ریشه دندان می باشد و داخل استخوان فک...
error: Content is protected !!