پارسیان لب

بهترین نوع فکس

فکس یا همان دورنگار وسیله ای است برای ارسال اسناد کاغذی از طریق خط تلفن به مکانهای دیگر . دستگاه فکس در واقع یک...
error: Content is protected !!