پارسیان لب

بهترین پزشک برای کورتاژ

کورتاژ و یا D&C «دیلاتاسیون» به معنی بازکردن دهانه‌رحم برای پهن‌تر یا گشادتر کردن آن و «کورتاژ» به معنی تراشیدن یا برداشتن نمونه‌ای از اندومتر...
error: Content is protected !!