پارسیان لب

بهداشت کودک

نوزادتان را ماساژ بدهید تا سلامت بماند   مدآنلاین: نخستین رابطه نوزاد با دنیای خارج از طریق لمس کردن حاصل می‌شود. لمس کردن نوزاد تاثیر بسزایی...
error: Content is protected !!