پارسیان لب

بيماري اسهال ويروسي گاوان

مقدمه : عامل بيماري اسهال ويروسي گاوان (BVDV) يا Pestivirus گاوان يكي از سه ويروس Pestiviruses {وباي خوكي (Hog cholera)، بيماري بوردر( Border disease) وBovine...
error: Content is protected !!