معماری

بچه دار شوید

ارزیابی میزان آمادگی خود را برای بچه دار شدن

پدر و مادر

  این سوالات می توانند درك شما را در مورد آنچه برای بچه دار شدن بدان نیاز دارید، همچنین در مورد مهارتهای لازم برای موفق شدن در این امر، افزایش دهد. سعی كنید پاسخ خود را برای هر كدام از این سوالات بنویسید. توجه داشته باشید كه دقت در مورد هر كدام از این سوالات، می تواند به شما كمك …

ادامه نوشته »