پارسیان لب

بیماریهایی که در اثر شانه مو انتقال پیدا می کنند

انواع برس ها و کاربردشان: برس پهن چهارگوش (برای صاف کردن موهای بلند)، برس حالت‌دهنده (برای حجم دادن به ریشه موها)، برس بالش‌دار (برای موهای بلند و...
error: Content is protected !!