پارسیان لب

بینی درد

آب‌ریزش حاد بینى معمولا با نوعى تحریک و سوزش بینى همراه است. – تحریک ناشى از گازها و گردوغبار نیز ممکن است به درد منجر...
error: Content is protected !!