پارسیان لب

تاثیر گرما بر قلب

دمای بالای هوا زندگی را برای ساکنان شهرهای گرم ایران دشوار کرده ولی در این میان، برخی افراد نیز از بیماری خاصی رنج می‌برند...
error: Content is protected !!