پارسیان لب

تا شدن گوش نوزاد

گوش برجسته مشکلی شایع در ناهنجاری‌های گوش است که از طریق توارث به کودک می‌رسد. در قدیم والدین منتظر می‌ماندند تا کودک بزرگ‌تر شود...
error: Content is protected !!