معماری

تخم مرغ

ارزش بیولوژیکی پروتئین

215

زمانی كه اسیدهای آمینه در بدن هدر می‏روند، نیتروژن آنها در بدن ذخیره نمی‏شود. در نتیجه كیفیت یك پروتئین در تولید بافتهای بدن را می‏توان با اندازه‏گیری دفع نیتروژن از بدن پس از مصرف پروتئین اندازه‏گیری كرد. هر چقدر نیتروژن بیشتری در بدن باقی بماند، كیفیت آن پروتئین نیز بالاتر است. این معیار تشخیص ارزش بیولوژیكی یك پروتئین است. با …

ادامه نوشته »