معماری

ترمیم استخوان

ترمیم شکستگی استخوان لگن با سلول های بنیادی

استخوان

به گزارش ایرنا از هلث، در این روش سلول های بنیادی از مغز استخوان بیمار گرفته، در آزمایشگاه پردازش و به سلول های استخوان ساز تبدیل می شود. محققان این سلول ها را از طریق پوست به بافت معیوب استخوان لگن تزریق می کنند تا دوباره رشد کند. محققان می گویند:نتایج این روش آزمایشی درمانی می تواند درمان نکروز یا …

ادامه نوشته »