پارسیان لب

ترنج

ترنج برای تسکین علایم سرماخوردگی و گلودرد دم کرده برگ های این گیاه مفید است. مانع از رشد «استافیلوکوکوس » می شود که نوعی عامل بیماری...
error: Content is protected !!