پارسیان لب

ترومبوسیتوپني در همراهي با بیماري آتوايمون ديگر

ترومبوسیتوپنی ایمونولوژیک (ITP) شایع ترین اختلال خونریزی دهنده است. ترومبوسیتوپنی ایمونولوژیک به دو صورت حاد و مزمن رخ می دهد. نوع حاد بیشتر در...
error: Content is protected !!