معماری

ترومبوسیتوپني ناشي از عفونت ها

ترومبوسیتوپنی

سندرم کازاباخ – مريت

ترومبوسیتوپنی ایمونولوژیک (ITP) شایع ترین اختلال خونریزی دهنده است. ترومبوسیتوپنی ایمونولوژیک به دو صورت حاد و مزمن رخ می دهد. نوع حاد بیشتر در بچه ها و نوع مزمن در خانم ها سه برابر آقایان رخ می دهد. گرچه بیماری در نوع حاد در بیشتر از ۸۰ % موارد بهبودی دارد، ولی در نوع مزمن نوسان شمارش  بین ۲۰۰۰۰ تا …

ادامه نوشته »