معماری

ترک سیگار خانم ها

بهترین زمان ترک سیگار خانم ها

ترک سیگار خانم ها

  زنانی که میخواهند عادت سیگار کشیدن خود ار کنار بگذارند باید از هر مزیت نسبی که دارند استفاده کنند. یک مطالعه جدید نشان داده است که شروع ترک سیگار در یک زمان مشخص در دوره پریود ماهانه میتواند احتمال موفقیت در این کار را افزایش دهد. مطالعات قبلی نشان میدهد که از هر ده نفری که سیگار را ترک …

ادامه نوشته »